Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "мтсп"

Македонија

Надлежниот центар за социјална работа назначува старател за посебен случај на корисници на парични права од социјална заштита, (корисници на надомест за помош и...