Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "МОН"

Македонија

Министерството за образование и наука ги известува срeдношколците од четврта година, најдоцна до 30 ноември годинава да пријават тема за изработка на матурска проектна задача. Пријавувањето...

Македонија

Минатата недела испративме барање до МОН, Министерство за финансии И Влада за субвениционирање на сите дополнителни трошоци, со кои студентите се соочуваат во текот...