Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "касарна"

Македонија

Спроведувањето на законите, вклучително и на оние кои што ја тангираат безбедносната сфера на општествено живеење, не значи само нивно нормативно почитување, туку бара...