Connect with us

Hi, what are you looking for?

Македонија

Доктор, медицинска сестра и техничар од Нефрологија ПОЗИТИВНИ НА КОРОНАВИРУС

MOSCOW, RUSSIA - MAY 13, 2020: An ambulance crew in protective gear seen outside the Novomoskovsky multipurpose medical centre for patients with suspected coronavirus infection. Vladimir Gerdo/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñîòðóäíèêè ñêîðîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè ìíîãîïðîôèëüíîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà "Íîâîìîñêîâñêèé", êóäà ãîñïèòàëèçèðóþò ïàöèåíòîâ ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé COVID-19. Âëàäèìèð Ãåðäî/ÒÀÑÑ

Доктор, медицинска сестра и медицински техничар од Универзитетската клиника за нефрологија се позитивни на Ковид-19. Трите случаи не се од ист оддел на Клиниката, информираа за МИА од Министерството за здравство.

Медицинската сестра, како што се посочува, е со лесни симптоми, а медицинскиот техничар е без симптоми на фебрилност и кашлица.

Еден доктор е во самоизолација во следните три дена, со потврден негативен тест за Ковид-19. Нема останат персонал кој е во самоизолација според проценка од страна на епидемиолози, нагласуваат од Министерството.

најчитани вести

Македонија

Христијан Мицкоски со особено внимание гледа на предвремените градоначалнички избори во Штип како последена сламка за спас. Во изминатите денови Мицкоски организираше неколку протести...

Забава

Секси адвокатката, Редона Кочи ги полуди нејзините следбеници со жешки фотографии на социјалните мрежи. Таа позираше скрос гола друга девојка покриени со ливчиња од...

Македонија

Медиа.мк ексклузивно дознава дека во моментов се вршат претреси на повеќе локации во Скопје за сузбивање на меѓународната организирана криминална група, а во врска...

Македонија

Игор Дурловски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ и носител во изборната единица 5 на “Коалицијата за Обнова на Македонија “ доцна синоќа преку Фејсбук објави дека...